01-7-2011

barcos para gaza


á beira do vello mar entre as terras

tantas e tantas rexions que se desangran
entre guerras e a falsa paz dos muros
dos que se ven e dos que non se ven

cara unha desas terras zarparon
os barcos do desbloqueo
logo da tentativa frustrada
con asasinados o ano pasado

uns barcos partiron para gaza
a chamada frotilla da liberdade
cunha estraña e esperanzada
pasaxe de activistas e periodistas
defensores de dereitos humanos
pensadores e artistas
utopicos e escepticas
e todos eles moi indignados
desde hai moito tempo