31-8-2011

o silencio do bosco
pechamos os ollos

escoitamos amiga
o silencio do bosco

un esquiu un paxaro
no silencio unha pausa
entre faia e carballo

este silencio e calma
baixo a calor á sombra
para qué as palabras?

as fragas os soutos
as devesas do caurel