12-6-2017

parque luces e sombras

 


as luces e as sombras do parque
as oito e media da mañan
e mesmo sae a sombra
da miña cabeza mimetizada
coas sombras e luces
imaxes e poemas

na bouza