25-1-2016

faltannos as presas

 


non estamos todas

moitos non están por medo

e faltannos sobre todo as presas


nós e a praza

e esa precaria tarima

e o micro agardamos por elas

 

pipas