30-12-2012

palabras secretas
palabras secretas

unhas poucas palabras
de tras-misión oral
a misión que ven de atrás
que ven de tan lonxe    
ese manter a memoria

o acompañamento
das palabras secretas
da sanación á fertilidade
esas palabras curandeiras
a tra
s-misión dentro da comunidade
esa ponte e esas augas do barbeira...

palabras secretas
entre o día e a noite
da primeira á ultima tribo
ese ritual que ven de tan lonxe

manolo pipas

pola mostra de documentais
de onte na cova dos ratos
que podedes atopar en
palabrassecretas.com