03-8-2020

o gran corrupto fugado


o posiblemente home
máis corrupto e ladrón do estado
español fuxindo da xustiza
fúgase do seu reino
cos medios e os aplausos
dos aparatos e as cloacas do estado
mandando unha carta de despedida
ao seu posible complice máis grande
e fillo que segue sentado na poltrona
que lle resposta cun agradecemento

os dous cobardes e hipócritas
non contan a que pais
se dirixíu o fugado da xustiza


non foi o primeiro nen o segundo

nen será posiblemente o último

borbón que se fugue


a herdeira do franquismo

a monarquía está cagada
o virus é a monarquía