24-10-2012

da e-leccion basca
desde esta modesta bitácora

non imos felicitar ao pobo basco
entre este mar atlantico que nos vencella
e no que compartimos tamen o chapapote
nen nos compararemos cos compañeiros
como fixeron outros polas suas e-leccions
aledamonos pola esquerda abertzali
pero alí tamen arrasou a dereita
basca pero dereita pois

cada un recolle segundo sementa
e vai depender moito da semente
do humus do esterco ou do compós
da rega e doutros coidados
e do tempo atmosferico-social

o cronista