20-10-2020

o corazon da arboreo corazón da árbore talada
o tronco do salgueiro en silencio
denuncia e plegaria