24-6-2017

fogueira brasas ... cinzasas noites máis curtas do ano…
dos refugallos nace a fogueira
a música o lume os rituais
as brasas as cinzas…

camiñando o barrio
descobro que houbo festa
con moitos restos dela botando

por fora de todas as papeleiras
e en moitos rincóns do parque
pláticos latas restos de comida
papeis botellas vasos rotos...
de vidas que non saben beber

na imaxe os restos do lume do barrio
e á beira das cinzas as pegadas dos cans
e apuntes de relixión e de dereito
e das leis que non puderon arder

da fogueira á que fun
se cadra non quedaron nen as cinzas

o cronista