19-11-2013

a casca da arbore III
esta casca de árbore

debuxa coma un mar
con illas e illotes
e penso outra vez
na dor nas filipinas

árbore da cidade