13-6-2015

de que se rin esese que se están a rir

todos eses veciños?

 

por debaixo desta artistada

que leva meses exposta

por debaixo da policía

pasamos logo de non entrar

na coroacion do alcaldísimo

abel primero de vigo

e quinto de puente-arenas

que din que nos adicóu

unhas agresivas palabras

aos defensores e amigas

da querida rotonda

 

de que hostia se rin

todos eses veciños?

se cadra de todos nós!

 

o cronista