19-9-2014

teatro música poesía saudade

 


nestes días de teatro de jazz

de clásica e outras músicas

nas xornadas de poesía

e nos días co ritmo normal

nas mesas do bar hipólito

preparando os eventos

ou falando de tempos pasados

seguimos tomando zumes e cafés

cervexas sidras e infusións

e algunha noite tamén acabando

as vellas botellas de alí arriba

un patxarán un likor beirâo...

e outros acabarán akel vello

whisky das terras de escocia

e o cálido likor catalán

 

imos acabando con cariño

o que seica hai que acabar

porque o vello e querido

bar hipólito vai pechar

 

imaxe do sensato na noite

das historias das travesas

e do bar hipólito


manolo pipas