30-4-2019

da vox pupuli !?


o partido que seica fundara
o franquista fraga levou un batacazo
pero vintecatro deputados

máis fachas ca eles foron elexidos
eses mesmos que son acusación popular
no franquista xuizo do procés

seica ganyou o psoe
aquel partido que deixóu de ser
socialdemócrata na transacción

e catalunya votóu contra os fascistas
e pola liberdade dos presos políticos
euskadi tamén deu exemplo
e galiza fixo o ridículo

seguimos agardando
que retiren dunha vez a momia

e pouco mais deles 


o cronista