12-3-2010

polo val da jovel

camiñamos cara o este
o sol sae un pouco antes
en chiapas outros cerros
outro val ainda mais elevado
movese esta outra cidade
outros pobos a mesma loita

terra adentro as montañas
mais adentro bosques e selvas
terras de mais palabras

a mediterranea colocha
palabras silencios olladas
ai vai coa sua lua nova

outra chaparrita
cortou a sua trenza
pero firme camiña

mestiza agua lun
a lua reflexada na auga
a auga reflexada na lua

val de jovel 12-3-10