12-4-2020

dis tan cia dos


camiñamos e parámonos
a un ou dous metros
de distancia uns dos outros
por precaución contra o virus

non é distanciamento social
é distanciamento físico
leo no bo artigo de eliane brum
el virus somos nosotros

pero cando alguén
está ingresado ou morre
e non é acompañado
e non nos acompañamos logo
si sofrimos tamén
o distanciamento social


o distante cronista