04-4-2024

pobo palestino


unha palestra por palestina
toda unha praza por gaza
mans brazos bocas ollos
e corazóns por ese pobo