15-5-2010

versos do poeta do courel

poemas de uxio novoneyra

cuartos poemas pola lingua


DO COUREL A COMPOSTELA

Os que asi nos tein so tein noso os noso nomes no censo
que hastra o noso suor sin alento se perde na terra

GALICIA, será a miña xeracion quen te salve?
Irei un dia do courel a compostela por terras libradas?

Non, a forza do noso amor non pode ser inutle!

                                                                        1957


A ROSALÍA

Solo da terra.

            Poden inseguranza e desamparo
i acólleste ós bes certos:
a casa!
           o val !
                      a patria homilde!
Nosa patria pola que ti chameas furando a noite!
Eu non podo esquecer

Eu non podo esquecer que estou emprazado
máis déixome en libertá
sin forzalos soños a morrer nin levalos a postra pra gardarme

       Son o home que pode e atura ser home
i, anque sei que non teño máis que esta vida
teimo algo que desminta a seguranza de que todo está perdido

                                                                                           1959

uxio novoneyra

poemas do libro tempo de elexía