13-5-2012

maio da terra e das letras
ai dezasete de maio

cincoenta anos e mais vidas
unhas poucas van agora
un tributo cunhas rimas

maio cantares e follas
rexurdir e sementeira
e presente a negra sombra
que non deixa as nosas letras

maio cantigas de amigo 
recuperadas pra terra
o tempo dos trovadores
a raiz das nosas letras

maio vai de catro a catro
zarpamos nesta marea
o mar o barco e mais nos
a liberdade das letras

maio das cousas da vida
o pobo que se revela
republica guerra exilio
e sempre en galiza as letras

maio o soño a realidade
cantas as noites de pedra
nos gullivers de ningures
irmaus na terra e nas letras

maio pasa entre as murallas
mais sombras na vosa mesa
as tertulias buscan luces
ti gardas as tuas letras

maio profundo dos eidos
o courel todas as serras
vida e morte e elexias
non para o rio das letras

maio este ano que traes
galiza coma tarefa
moitos camiños andados
mais memoria para as letras

maio cantaremos sempre
seguimos na resistencia
son tantas as negras sombras
irmaus na terra e nas letras

manolo pipas

imaxe do exterior
da libreria andel