25-2-2010

as cores do patio

o patio ten seis columnas
que están pintadas de branco
brancas tamen son as paredes do patio
e as plantas e arbustos dos grandes testos
teñen case todos os tonos do verde
e algunhas xa dan flores laranxas e violetas

o patio ten seis brancas columnas
entre elas o chan de pedras verdes
e darredor das colunnas outro chan
de terrazos de bermello escuro
e escuro tamen está o azul do ceo

o teito do pasillo do patio está alto
rodea as seis brancas colunnas
e ten moitas vigas de madeira marron
e sobre elas outro terrazo bermello

o patio ten catro portas que dan
as estacias da bibloteca e as exposicions
un arco da a entrada da casona
e o segundo arco levanos a outro patio

este segundo patio non ten columnas
as paredes son brancas e...

este texto foi escrito hai uns dias
unha tarde de chuvia medio atrapado
no pasillo do patio das cores

oaxaca 2-10