04-11-2013

palabras nos muros
camiño o mercadillo de bouzas 

e os ollos vanme para unha pintada
enriba dela sentada esta velliña
e imaxino que ela entra a miudo
nese edificio para escoitar
aos que aínda mandan fóra

imaxino que outras mulleres
que antes puderon sofrir
dentro deses muros
e que fóra seguen a ser
golpeadas polos de dentro
escribiron esa xusta petición
fóra rosarios
dos nosos ovarios

o cronista