24-12-2013

vella arbore
esta vella árbore

como unha matriarca
do bosco pequeno

pasan os paxaros
caen as ultimas follas
todo movemento

os ollos pechados
o vento e uns chíos
no bosco o tempo

a árbore chámase carballo
pero cando é moi grande
chamanlle carballa
e a imaxe ten un día
xusto antes da temporala

na bouza