13-6-2017

represores e manifestantesa imaxe que da pe ao texto
saqueina o pasado dezasete
de maio en compostela pouco antes
de entrar no centro historico
onde vos non pudestes entrar o sabado
e aquel dia a presencia dos violentos
uniformados era respetable pero innecesaria
nós eramos miles na defensa das letras da lingua...
pero aquel dia non quixemos okupar
os nosos espacios roubados por eles

se cadra alguns deles querian
facer maniobras pero non lles deixaxon
se cadra eles querian queimar
as nosas imaxes de rosalia e castelao
e as supostas persoas que ian dentro das furgonas
se cadra son as mesmas que puderon
empregar parte da sua violenciaen compostela

estes dias contra pacificxs activistas pra manter
o estado postfranquista que sofrimos

escanio e maldizer somos todas !!

o cronistanadistancia