23-10-2012

a lingua a terra o mar
esta mañán en compostela
están a xulgar ao galego
e aos seus falantes
por querer sobrevivir


mañán cecais tamen xulguen
esta terra e estas augas
e aos seus fill@s consecuentes

so por querer sobrevivir

lariño

engádego da tarde
este xuizo foi suspendido
por erros da acusacion
e será reanudado nuns dias