02-9-2015

a luz o cimeterio o lume

 

 

o lume empezóu

nas terras da aldea da luz

que tráxico paradoxo

en lucenza de cualedro

 

o lume queimou matorral

bosques prados e cultivos

e desaloxóu casas

queimou cortes e chegou até

os muros do cimeterio de gudín

se cadra un sinal dos deuses

e lembrei ollando as fotos

os versos de celso emilio

do cimeterio privado

que el se cada agora

non tería escrito

 

Escrito na parede do cimeterio


Si os que xacen dentro non poden saíre

i os que vieben fóra non queren entrar,

istes rexos muros que coutan as campás

son un monumento da iditez humán.