15-4-2011

de morriñas e nubes


teño morriña e nostalxia

e saudade de alá
e as veces unha ou duas
outras as tres xuntas

as nubes sempre están aí
movendose e cambiantes
pero as veces agochadas
e as nubes terán memoria ?

as caras e os acentos
os olores e as cores
estes cerros estes cactus
os espacios
os versos e a memoria
e as nubes
todo entrelazado
como os petates
os textiles e as trenzas

a morriña e as nubes