16-8-2013

á beira do baixo nilo
nunca estiven no voso país

non coñezo a vosa lingua
coñezo mui pouco a vosa relixión
con todas as súas tencencias
con moitas das suas divisións

na casa agora escoito a vosa música
os instrumentos de cordas e pelexos
os vosos dedos mans e voces
imaxino os vosos corpos a danzar
a comunidade e esa inmensa alegría
pero que non está no presente

logo irei a algunha praza
sentareime nunha solitaria mesa
e tomarei un té moruno pensando
en vós que vos estades a matar
ás beiras de toda a historia
do milenario baixo río nilo
co máis grande dos sen-sentidos

o cronista