18-4-2017

pedrafita e arbore

 


a pedrafita se a deixan
debe permanecer intacta
por moito tempo
moitos anos

a árbore se a deixan
debe ir medrando
nas lúas cálidas
ano tras ano

pedrafita e árbore
acompáñanse nun parque
e miradouro de couso
e que o fagan moitos anos

pipas