30-10-2012

ovellas brancas e negras
varios miles de ovellas

cruzaron o sabado a capital
do reino das eeesssppaaññas
reinvindicando a trashumancia
e a conservacion das cañadas
reclamando o seu dereito de paso
e unha vida digna
algo que campartimos con elas
e son moitas borregas brancas
e algunhas ovellas negras
case igual ca nós manifestándose
pero elas non están rodeadas
polas forzas de in-seguridá

o cronista