06-12-2020

distintas varas de medir


nas vísperas da constitución
que mellores días para mandar 
aos demócratas catalás a prisión

pensaria o postfraquista tribunal   

mentres que os ameazantes militares
que queren matar a máis da metade
dos espanyois o día da carta magna
seguen campantes en liberdade

o títere rei segue sen decir palabra