25-8-2011

nova ruta circular
o noso camiño

entre silvas e fentos
vai coller a esquerda
baixo os piñeiros
e seguimos a ruta circular
que deixa atrás os penedos

e foi en cabo udra
o monte á beira do mar

terras do morrazo
rumor e canto

lariño