29-3-2019

oportunistas da culturaadicado aos escritores
dos centros comerciais
especialmente aos poucos
deles que fan versos e rimas

para-bens aos patron-cinados
polos gobernantes que pisan
as persoas a lingua a cultura...
entre reconquistas e letras

aos que nacendo nesta terriña
buscan quen lles traduza
os seus versos ao galego
para así poder recitalos
nalgún evento indíxena

adicado especialmente
aos que homenaxean-parasitan
a escritores mortos que non
se van poder defender

sexa bemvido quen ven por ben

o pipas