02-3-2013

o pintor e as sotanas
diego ribera o gran pintor mexica

é o autor dos grandes murais
do palacio nacional da capital
obra coral impresionante
coa historia do seu país
estampas do mundo indíxena
da conquista da independencia
da revolucion dos anos trinta
pero a obra quedou inacabada

el mesmo aparece poñendo cara
a un crego cunha prostituta
sátira deste ateo recoñecido
e imaxe totalmente actual
na hipocrita igrexa de hoxe
tantas veces coas mans manchadas
entre os roubos e a pederastria
e que busca un novo lider
que tente poñer orde
ou que sexa un monigote

acá hai un chingo de palacios igrexas
e ao estar enriba dun lago aterrado
están inclinados moitos edificios
pero non parece que vaian cair
e entre palacios atopei a andrés
contreras o juglar dos camiños
contando a sua historia das sotanas

acá as sotanas pederastras
hai tempo que son de dominio público
e é dificil que saia un xefe mexica

entre palacios