15-9-2016

chuvia e terra

 

 

a tan necesaria chuvia

a terra tan seca agradécea

pero a terra queimada sofre

e o seu manto é arrasado

 

tamén os gobernantes

poden favorecer a vida

ou todo o contrario

 

lariño