07-7-2015

das guerras santas

 


un exercito de cruzados cristians...

leo nun xornal pero non nas páxinas

de historia que é nas de internacional

pois non é unha frase da idade media

como vos poderiades pensar

costa crelo pero daquela

eran menos sanguinarios

e máis civilizados que agora

e no xornal falan de guerrear

ao chamado estado islámico

 

as guerras santas

os da media lúa

e os cruzados

 

o cronista