31-3-2013

as nosas palabras
pola mesma causa

destas xentes desta terra deste vento
os dous traballamos coas palabras
ben distintas as palabras nosas
ben distinto o seu ritmo e destinatario
pero as duas igual de necesarias
as palabras de denuncias e defensas
de cronikas e poemas
compañera e amiga licenciada

manolo pipas

desde o campamento e barricada
a praia vicente na defensa do istmo
imaxe doutra defensa desta terra
http://tierrayterritorio.wordpress.com/