17-12-2018

salgado solporpaseo á beria mar
salgadas árbores e nubes
e o solpor canto salitre terá ?


na fontaiña