23-3-2016

idomeni bruxelas

 


sirias kurdos afganas...

no campo de refuxiados

estas persoas atopan

máis miseria que refuxio

e moitos queren sair de contado

pero no camiño haberá máis muros

 

no mediterráneo e na europa

das culturas das guerras e das fronteiras

e na capital da europa do kapital

entre güetos sancións e bombardeos

mui mal se construe o futuro

 

polo tratado unión europea turquía

os centros de acollida de refuxiados

e inmigrantes agora están a ser

lugares de detención e deportación

 

foto no campo de desprazadas

e mal refuxiados de idomeni

 

o cronista