27-5-2017

curiosa pedra

 


esta curiosa pedra granita
dunhas catro e pico cuartas
ao trasplantar unha nogueira
apareceu no campo enterrada

a pedra quedóu no chan un tempo
pensei nela e chanteina estes días
para que as árbores faga compaña
coma unha nova curiosa pedrafita

manolo pipas