16-3-2016

complices de idomeni

 

 

somos europeos atlánticos

palabras da grecia clásica

e tamén mediterráneas somos

fillas de muitas culturas comúns

fillas desta terra-auga da lúa e do sol

de zeus de atenea e de tantas deidades

 

fillos de tantas guerras e imperios

fillos de alexandre o grande de macedonia

todos somos grandes cunha arma na man

e para qué e porqué tantas armas!?

 

o macedonio-grego río suva reka únenos

os gobernos o capital as fábricas de armas

os exércitos ... e os policías sepárannos

 

campo é unha palabra que inspira vida

campo de refuxiados máis ben o contrario

e á beira da chiquita aldea grega de idoméni 

o enésimo campo de refuxiadas

na fronteira con macedonia

outro nome máis na historia

das miserias humanas

e nós complices

 

concentracións hoxe as 8

en vilas e cidades do país

 

o cronista