19-9-2016

mencer

 

 

entre as árbores

salgueiros carballos

o mencer do parque

e sigo o meu camiño

cara a escura cidade

 

na bouza