24-6-2022

a noite as brasas


a noite as estrelas
no interior da ría
a lúa e a fogueira

das chamas ás brasas
os froitos da nai terra
polo solsticio de verán
cumpridos chegan ás mesas

ofrendas e versos
baixo a música angolana
encontros e despedidas
e a colectiva queimada

en fixón negros
co espaço vivo