05-10-2010

solporsol que te vas
outra vez pola ria
lonxe marcharás
para voltar mañan
outro novo dia
remarás remarás

onte entre
temporais