09-12-2016

follas caidas

 detrás miña sinto

 

unha folla cair no chan

 

mentres no caderno escribo...

 

 

caídas follas murchas e secas

 

que fostes mudando a vosa cor

 

iredes pro lixo ou voltades á terra

 

lariño