17-11-2017

solitaria arbore

 


esta arbore de terras humidas
debeu nacer nunha lameira
pero os homes xa sabedes
que lle dan voltas ao medio
verdade amigo salgueiro

espedrigada coia