19-2-2010

no outro mexico

No outro México...
a dureza da vida, a loita
a revolución e a historia
nenos en rebosos
e mulleres pelonas
chorando por dentro
na busca da xustiza.

No outro México
o México de Pipas,
o activismo e a palabra
racha realidades
para crear soños
verbas con vida propia
describindo a soidade
e os sendeiros sagrados.

Entre "a milpa e o paliacate"
percorremos os "camiños
do outro mexico"
o verdadeiro, o que agarda
o que sobrevive na esperanza...

rosanegra galiza 2-10

texto inedito de rosa
poeta do colectivo
a porta verde do setimo andar
a milpa e o paliacate
é un libro de poemas e cronicas
de manolo pipas