01-6-2013

as feridas das minas
as minas
son feridas na pel
e no corazón da terra

manifestacion en compostela
na alameda as 12 mañan domingo
coma tantas veces e xa cansa

as minas
son feridas na pel
e no corazon da terra
e nós non podemos
vivir sen ela

manifestacion en compostela
na alameda as 12 mañan domingo
coma tantas veces e xa cansa
pero aí seguiremos pois

o cronista