02-3-2020

raio vento terra miguel


        a miguel hernández


vento raio e terra
miguel cartas e cantos
poeta das ausencias

terra vento e raio
ausencia de ti miguel
triste camiña marzo

marzo camiña triste
desde a última prisión
o seu verso resiste


as palabras o alento

memorias e ausencias

raio terra e vento

respirabas palabras
entre muros e reixas
miguel cantos e cartas


manolo pipas