29-4-2013

tentaremos voltar
estas vías

pasan á beira
da casa rosalía

imaxe do sábado
da nosa partida
aínda que ningún de nós
colleu o tren desas vías
pero tentaremos voltar
con máis memoria e poesía

poetas