04-10-2012

tempo de e-leccions 1
estes grandes taboleiros

foron colocados para a propaganda
electoral dos partidos politicos
e xa vai comenzar a oficial campaña

os paneis están espidos e baleiros
agardando con medo o maremagnum
de comediantes malavaristas e titeres
destas e-leccions ao parlament-iño

por ecoloxia vergoña e etica
mellor seria que asi seguiran
ou que os posibles votantes
puxeran nos paneis o que pensan
destas e-leccions e dos partidos
dos politicos e deste sistema

o cronista