01-2-2011

pechada casona


a casona está pechada

pechado está o seu patio
pregunto na casa da esquina
e dinme que se foron
pero non saben para ondeé pola mañan
e o pochote ainda está pechado
e sigo o meu camiñar
de casonas patios e memorias

os cuartos antes cheos
de artesanias de barro e textiles
e a fonte de pedra do patio
na que en tempos manaba auga
e que eu lembro xa seca
estarán agora mais tristes
sen a vidiña dos visitantes

o piñeiro e a palmeira que se erguen
sobre o patio varios metros
pero a casona está pechada e triste
quien sabe donde se fueron